Bảng giá hosting

Tặng Website pro và hỗ trợ quản trị

Webhot 200
300MB Dung lượng
Không giới hạn băng thông
Dùng thử 1 tháng
5 email
Hỗ trợ hoặc
150.000x12 tháng
100.000x24 tháng
Webhot 1.000
1.000MB Dung lượng
Không giới hạn băng thông
Dùng thử 1 tháng
10 email
Hỗ trợ hoặc
180.000x12 tháng
150.000x24 tháng
Webhot 5.000
5.000MB Dung lượng
Không giới hạn băng thông
Dùng thử 1 tháng
20 email
Hỗ trợ
300.000x12 tháng
250.000x24 tháng
Webhot Plus
Gdata quản trị và cập nhật 100% nội dung website, Bạn chỉ cần tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi của mình
10.000MB Dung lượng
100 email
Hỗ trợ hoặc
2.100.000x12 tháng
1.800.000x24 tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10 %)