Với 13 năm kinh nghiệm làm web, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, khách hàng muốn website phải cực kỳ dễ dàng quản lý. Webhot dễ quản lý hơn MS Word, vì vậy bản yên tâm về cách sử dụng!