Webhot được lập trình theo chuẩn SEO, hỗ trợ tốt và thân thiện với hệ thống search của Google Yahoo Bing. Nếu bạn quảng cáo bằng Google Adword, thì Webhot càng tốt hơn nữa, được Google đánh giá rất cao, từ 7 đến 10 điểm.