Với doanh nghiệp mới, chi phí là điều rất đáng lo ngại. Webhot đã làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng này, không phí phát sinh, không phí hosting, chỉ mua 1 lần và sử dụng!